Plan van aanpak

VT1B2
Namen: Marlies Kortlandt,
Marcel Lindstedt & Wendy Strating
Vak: IO
Datum: 30-11-2010


Inleiding

In dit plan van aanpak komen de doelstelling, probleemstelling en de deelvragen van het zorgplan. Ook de planning voor de komende weken wordt in deze plan van aanpak toegevoegd. De kerncompetenties die in dit zorgplan centraal staan zijn: KC1 (Ontwerp totale verpleegkundige zorg) bevat verzamelde gegevens op basis van:
- Een relevante methode (b.v. anamnese, monitoring)
- Directe en indirecte bronnen
- Geclusterde gegevens, problemen en oorzaken, hypothetische verpleegkundige diagnoses en toetsing verpleegkundige diagnoses
- Eenduidige beschrijving verzamelde gegevens
En KC4 (Ontwerp totaal zorgtraject) bevat een beschrijving van een zorgtraject:
- Gerelateerd aan een individuele zorgvrager of aan een zorgvragers groep
- Afgestemd op de actuele zorgvraag

De basis van dit ontwerp is aan de hand van een casus. De casus waar wij KC1 en KC4 voor gaan ontwerpen gaat over Jimmy Soikroma. Jimmy is een man van begin 50 die plotseling onwel wordt. Hij wordt met spoed opgenomen in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Jimmy heeft als gevolg van zijn beroerte verlammingsverschijnselen aan zijn rechterkant overgehouden. Jimmy vind het moeilijk om zijn situatie te accepteren en is daardoor ook heel somber. Hij draait zijn dag/nachtritme om wat kan duiden op depressiviteit.
(Blackboard, 2010)


Doelstelling

Onze doelstelling is om KC1 en KC4 in een periode van 8 weken af te ronden. Het hele traject wordt bijgehouden in een logboek. Het hele project wordt gemaakt aan de hand van een planning waar voor alle lct’ers taken zijn verdeeld en waar de deadlines voor elke opdracht per week opstaat, deze planning wordt in het plan van aanpak gevoegd.

Probleemstelling
- Waaruit bestaat een zorgplan voor een zorgvrager met CVA?
Het zorgplan bestaat uit een aantal aspecten dit zijn;

- De diagnose (Wat is er aan de hand?)

Het vaststellen van het probleem is de diagnose, de diagnose kun je vaststellen door middel van de PES structuur.
P: Probleem
E: Etiologie: (Oorzakelijke factoren)
S: Signs and Symptoms: (symptomen objectief en subjectief)

- Verpleegkundige resultaten (Wat wordt er bereikt?)
Aan de hand van de verpleegkundige resultaten kun je beschrijven wat er bereikt moet worden. Dit gebeurt door middel van de LIM structuur.
L: Label: (De uitwerking/toelichting bij diagnose)
I: Indicatie: (Welke indicatoren zijn van toepassing)
M: Meetcriteria: (Hoe ga je het meten, bijv. cijfers 1t/m5)

- Verpleegkundige interventies (Hoe wordt het bereikt?)
Met de verpleegkundige interventies wordt er beschreven hoe de zorgresultaten worden bereikt. Dit gebeurt door middel van de LDA structuur.
L: Label: (Toelichting)
D: Definitie: (Verantwoording)
A: Activiteit

Conclusie:
Door het uitwerken van bovenstaande aspecten kun je het zorgplan opstellen.

-Waaruit bestaat een zorgtraject voor een zorgvrager met CVA?
De verschillende beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de fasen van het ziekteproces van een CVA patiënt.


Deelvragen

Gegevens verzamelen:
o Welke vormen van anamnese heb je?
o Welke vorm past het best bij de casus?
o Wat is zijn de klachten van de zorgvrager?
Diagnose:
o Wat is PES structuur?
o Hoe pas je de PES-structuur toen op de diagnose?
o Welke diagnose stel ik bij een zorgvrager met CVA?

Resultaten:
o Wat houdt de LIM structuur precies in?
o Welke resultaten verwacht ik bij een zorgvrager met CVA?

Interventie:
o Welke interventies moet ik toepassen bij een zorgvrager met CVA?
o Wat is de reden dat ik deze interventies toepas bij een zorgvrager met CVA?
o Wat is het doel dat ik wil bereiken met deze interventies?

Rapportage:
o Wat zijn de verschillende manieren van rapporteren (soap of probleemgestuurde rapportage)?
o Wat moet er precies in de rapportage staan?
o Hoe pas is deze manier toe op de casus?


Proces- en productevaluatie:

o Is het doel wat ik voor ogen had met de interventies bereikt?
o Wat zijn de eventuele extra interventies die ik heb toegepast om het doel te bereiken?


Planning


Week
Vak
Opdrachten
Wie
Klaar
1
IO
Plan van aanpak:
Inleiding, doelstelling, probleemstelling
Marcel
30-11-2010


Deelvragen
Marlies
30-11-2010


Planning
Wendy
30-11-2010


Wiki aanmaken
Marcel
30-11-2010


Samenwerkingscontract
Marcel
30-11-2010
2
IO
Gegeven verzamelen anamneses:
Uitzoeken welke verschillende methodes er zijn om gegevens te verzamelen
Marlies
08-12-2010


Beginnen met geneeskundige methodiek
Wendy
08-12-2010


Uitwerken anamnese
Marlies
08-12-2010


Informatie over PES methode opzoeken en uitwerken
Marcel
08-12-2010


Filmpje bekijken van de casus
Samen
08-12-2010
3
IO
Resultaat beschrijving:
Informatie opzoeken RUMBA eisen en verpleegproblemen uitwerkingen volgens de eisen.
Marlies
15-12-2010


Drie verpleegproblemen bedenken
Marlies, Marcel en Wendy
15-12-2010


Geneeskundige methodiek afmaken
Wendy
15-12-2010
4
IO
Interventies:
Formeren verpleegkundige interventies en uitwerken
Marlies, Marcel en Wendy
05-01-2011


Verantwoording van gebruikte methodiek
Marcel
05-01-2011


Verpleegkundige diagnoses, PES uitwerking en gewenste resultaat van de drie verpleegproblemen op Wiki zetten
Wendy
05-01-2011
5
IO
Rapportage:
Rapportage schrijven en uitzoeken wat een SOAP method inhoudt
Marlies, Marcel en Wendy
12-01-2011
6
IO
Evaluatie:
Product- proces evaluatie schrijven
Marlies, Marcel en Wendy
12-01-2011
7
IO
Zorgplan afmaken:
De laatste opdrachten afmaken, verbeteren en op Wiki zetten
Marlies, Marcel en Wendy
24-01-2011